Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Bankarstvo

Pružanje sveobuhvatih pravnih usluga u svezi bankarskih i financijskih transakcija, investicijskog bankarstva te transakcija vrijednosnima papirima, profilirano kroz praksu u dugogodišnjem zastupanju raznih domaćih i stranih banaka.