Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Građanski odnosi

Imovinskopravni sporovi, sporovi radi naknade štete, sastavljanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, drugi građanskopravni ugovori i sporovi.