Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Infrastrukturni projekti

Rješavanje imovinskopravnih odnosa sa individualnim vlasnicima te nadležnim ministarstvima i Republikom Hrvatskom, ishodovanje dokumentacije te izrada odgovarajućih ugovora za realizaciju infrastrukturnih objekata od lokalne pa do važnosti za Republiku Hrvatsku (ceste, vodovodi, postrojenja za električnu energiju, vodospreme, kanalizaciju i dr.) te za izgradnju pojedinih infrastrukturnih objekata kao preduvjeta za realizaciju drugih zahvata u prostoru.