Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Inozemna ulaganja

Cjelovita pravna podrška stranim trgovačkim društvima koje djeluju na području Republike Hrvatske, od osnivanja društva, vođenja pregovora, sastava osnivačkih, ugovora o radu, menadžerskih te drugih ugovora, ishodovanje radnih i drugih dozvola za domaće i inozemne državljane, usklađivanje djelovanja stranih trgovačkih društava sa hrvatskim pravom i relevantnom praksom, sudsko i alternativno rješavanje sporova.