Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Neprofitne djelatnosti

Zastupanje vjerskih, medicinskih i drugih organizacija osnovanih radi obavljanja neprofitnih djelatnosti, cjelovito praćenje njihova rada s obzirom na imovinskopravne i porezne propise, osnivanje udruga.