Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Obiteljsko pravo

Zastupanje u sporovima rastave braka, sastavljanje bračnih ugovora, ugovora o diobi bračne stečevine, zastupanje u sporovima o uzdržavanju.