Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Osiguranje

Pravno savjetovanje u postupcima osiguranja te zastupanje osiguravajućih društava u sporovima koji proizlaze iz ugovora o osiguranju.