Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Pravo trgovačkih društava

Statusna pitanja trgovačkih društava, osnivanja, statusne promjene, sporovi između članova, povećanja i smanjenja temeljnog kapitala i povezivanje društava.