Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Stvarno pravo

Zastupanje u sporovima u svezi s nekretninama, utvrđenja i zaštita prava vlasništva i drugih stvarnih prava, sastavljanje ugovora o osnivanju zaloga/ hipoteke, sastavljanje ugovora o osnivanju fiducijarnog vlasništva, sastavljanje ugovora o građenju, sastavljanje ugovora o osnivanju prava građenja i služnosti te drugi imovinski odnosi.