Vježbenici

Područja prava

Gospodarske grane

Upravno pravo

Zastupanje u postupcima izvlaštenja, koncesije, zastupanje u upravnim postupcima, zastupanje u postupcima povrata imovine, upisa u matice, zastupanje u postupcima radi ostvarenja mirovinskih prava i prava iz socijalnog osiguranja, zastupanje u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola i dozvola za građenje.