Izjava odgovornosti

Ova web stranica sadrži opće podatke o Odvjetničkom društvu Kovačević, Koren i partneri d.o.o. i ne predstavlja izvor pravnih savjeta koji se mogu koristiti za bilo koju svrhu.

Bilo kakav primitak razmjena ili preuzimanje informacija putem ove web stranice te bilo koji e-mail ili druga vrsta elektroničke komunikacije poslana Odvjetničkom društvu Kovačević, Koren i partneri d.o.o., njegovim odvjetnicima ili zaposlenicima preko ove web stranice ne stvara pravni odnos između odvjetničkog društva ili pojedinog odvjetnika i pošiljatelja kao stranke, niti se takvi podaci ili e-mailovi smatraju povjerljivima.

Podaci sadržani na ovoj stranici ne predstavljaju podatke temeljem kojih bi korisnik trebao djelovati ili se suzdržati od djelovanja, bez prethodnog dogovora sa odvjetnikom zaduženim za konkretno pravno područje.
Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d.o.o. je ovlašteno dodavati oduzimati i mijenjati podatke na ovoj stranici bez prethodne obavijesti ili suglasnosti trećih osoba.
Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d.o.o. nije odgovorno za radnje koje su poduzete ili nisu poduzete na temelju podataka sadržanih na ovoj stranici.


Pravila korištenja

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su navedenim uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, nemojte koristiti ovu web stranicu. Nastavite li ju dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.

Svi sadržaji objavljeni na www.odkkp.hr isključivo su vlasništvo Odvjetničkog društva Kovačević, Koren i partneri d.o.o. te se smiju koristiti isključivo u privatne i nekomercijalne svrhe. Ne smiju se umnožavati, reproducirati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog pristanka Odvjetničkog društva Kovačević, Koren i partneri d.o.o., odnosno obveznog navođenja izvora informacija.

Sadržaj www.odkkp.hr je zaštićen autorskim pravom koje pripada Odvjetničkom društvu Kovačević, Koren i partneri d.o.o. Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d.o.o. ima isključivo autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja www.odkkp.hr.

Svaka povreda autorskih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja sadržaja www.odkkp.hr, odnosno autorskih prava Odvjetničkog društvu Kovačević, Koren i partneri d.o.o.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom zakonodavstvu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove web stranice. Svaki spor ili dvojbu nastalu u pogledu ovih Pravila ili u vezi s njima strane će nastojati riješiti mirnim putem, kroz pregovore prije sudskog postupka u roku od 30 dana od dobivanja pisanog očitovanja.

Stvarno nadležni sud u Rijeci mjesno je nadležan za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne web stranice ili u vezi s njom.